Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 111 человек

Проект организации воспитательной работы в шестой школьный день

Дата: 14 сентября 2020 в 17:21, Обновлено 14 сентября 2020 в 17:21

Праект

арганізацыі  выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень

«Быць годным чалавекам»

          Актуальнасць праекта

          Сацыяльна-палітычныя і эканамічныя праблемы сучаснага грамадства прывялі школу да перагляду шэрагу педагагічных пазіцый, да пераасэнсавання некаторых бакоў практычнай сістэмы выхавання, у тым ліку і да арганізацыі шостага школьнага дня. Сёння школа па сутнасці з'яўляецца галоўным фактарам жыццяздольнасці, захавання і развіцця вёскі, адзіным духоўным і культурным цэнтрам аграгарадка.

          Змест і арганізацыя выхаваўчага працэсу ў сельскай школе вызначаюцца комплексам аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў, абумаўляльных спецыфіку шостага школьнага дня. Перавага яго арганізацыі характарызуюцца:

          - Дастаткова шырокім прадстаўленнем настаўнікаў аб дзецях, умовах іх жыцця і побыту, адносінах у сям'і, сярод аднагодкаў і г.д .;

          - Блізкасць да прыроды, народным звычаям і традыцыям;

          - Сілай грамадскай думкі, аўтарытэтам педагогаў;

          - Прыналежнасцю большасці бацькоў да аднаго працоўнага калектыву.

Мэтазгоднасць праекта абумоўлена наступнымі прычынамі:

          - Наяўнасцю навучэнцаў, пазбаўленых магчымасці атрымліваць у рамках сям'і традыцыйнае выхаванне, далучацца да каштоўнасцяў нацыянальнай культуры, разумна арганізоўваць і праводзіць свой вольны час;

          - Пэўнай раз'яднаных працы вучнёўскіх калектываў, няведаннем таго, што робіцца ва ўласным класе, дэфіцытам зносін у сувязі з малалікасцю вучнёўскіх калектываў;

          - Наяўнасцю зацікаўленасці педагагічнага калектыву дадзенай праблемай;

          - Згодай многіх бацькоў аказваць падтрымку ў вырашэнні пастаўленай праблемы;

          - Неабходнасць рэалізацыі Рэспубліканскага інавацыйнага праекта «Укараненне мадэлі фарміравання рухальнай культуры суб'ектаў адукацыйнай прасторы сельскай школы".

          Мадэль шостага школьнага дня ствараецца высілкам усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу: настаўнікамі, дзецьмі, бацькамі. У працэсе іх узаемадзеяння фармуюцца яе мэты і задачы, вызначаюцца шляхі іх рэалізацыі, арганізуецца дзейнасць.

          Мэта праекта: свядомасць у школе умоў для разумнай арганізацыі вольнага часу вольнага часу школьнікаў, далучэнні іх да сапраўдных каштоўнасцяў-патрыятызму, працавітасці, спагады, павазе народных і сямейных традыцый, клопаце пра сваё здароўе.

          Рэалізацыя дадзенай мэты забяспечваецца рашэннем наступных задач:

          1. Каардынацыя і ўзаемадзеянне школы і соцыума, школы і сям'і.

    2. Садзейнічанне навучэнцам у засваенні каштоўнасцяў грамадства, у якім яны жывуць, і здольнасць самавызначэння ў іх.

          3. Выкарыстанне ўсіх магчымых сродкаў для выхавання ў вучняў агульнай культуры, вернасці беларускім духоўным традыцыям, адказнасці, правасвядомасці, павагі да каштоўнасцяў беларускай нацыянальнай культуры, талерантнасці.

          4. Удасканаленне работы па выхаванні здаровага ладу жыцця і негатыўнага стаўлення да шкодных і згубным звычкам

          5. Узмацненне ролі сям'і ў выхаванні дзяцей, фарміраванне ў дзяцей пачуцця абавязку і адказнасці за сваіх блізкіх.

          6. Узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу ў арганізацыі вольнага часу навучэнцаў, у прафілактычнай рабоце па папярэджанні супрацьпраўных паводзін сярод непаўналетніх.

          7. Асваенне і выкарыстанне ў практычнай працы эфектыўных тэхналогій, інавацыйных методык з улікам прынцыпаў народнай педагогікі.

          Змест праекта будуецца на наступных прынцыпах:

          - Прынцып калектыўнай дзейнасці;

          - Прынцып уліку ўзроставых асаблівасцей;

          - Прынцып апоры на нацыянальныя і мясцовыя традыцыі;

          - Прынцып апоры на інтарэсы і патрэбы навучэнцаў, педагогаў, бацькоў, уліку сацыяльнага заказу сельскай школы;

          - Прынцып сувязі з рэальнай жыццём вёскі, раёна;

          - Прынцып сатворчасці;

          - Прынцып культуралагічнай адпаведнасці;

          - Адзінства, ўзаемасувязі, інтэграцыі розных формаў працы з дзецьмі;

          - Педагагічнай падтрымкі дзіцячых ініцыятыў, стварэнне сітуацыі поспеху

                    Асноватворнымі дакументамі для распрацоўкі праекта з'яўляюцца:

          - Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (гл.24 ст.158);

          - Праграма выхавання

          - Інструктыўна метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «у 2020/2021 навучальным годзе»

          - Дакумент па шостага дня

         

          Тэрміны рэалізацыі праекта: 2020/2021 навучальны год.

          Праект прадугледжвае выразна структураванай лінію арганізацыі шостага школьнага дня, выкарыстанне інтэрактыўных форм работы з дзецьмі, якія ствараюць дастаткова камфортныя ўмовы для раскрыцця іх творчага патэнцыялу.

          У змястоўным плане праект складаецца з 4-х падпраектаў:

         

          I. Падпраект «Беларусь - мая радзіма»

          Цікавасць да гісторыі свайго народа, пачуццё датычнасці да значных падзей мінулага, пачуццё абавязку і адказнасці перад сваім Айчынай ўмацоўваюць асновы дзяржаўнасці. Адсюль такое значэнне перадаем грамадзянскай выхаванню.

          Мэта: спрыяць пашырэнню ведаў вучняў аб краіне, яе гісторыі, фармаванню датычнасці да сённяшняга дня Беларусі, выхаванню любові да сваёй малой радзімы.

          Асноўныя напрамкі рэалізацыі подроекта:

          1. Экскурсіі па гістарычных мясцінах (Мір, Нясвіж, Мінск, Хатынь, Гродна).

          2. Гісторыка-краязнаўчыя канферэнцыі «Знакамітые людзі маёй краіны», «Гісторыя беларускай геральдыкі».

          3. Конкурсы «Знаўцы роднага слова», «Знаўцы беларусскай гісторыі».

          4. Пастаноўка тэатралізаваных прадстаўленняў па беларускіх матывах у літаратуры і мастацтве.

          5. Удзел у ўшаноўванні ветэранаў працы;

          6. Праца атрадаў міласэрнасці (дапамога і клопат аб пажылых людзях).

          7. Сыход за помнікамі.

          8. Працоўныя дэсанты па добраўпарадкаванні тэрыторыі школы.

          9. Тэматычныя конкурсы малюнкаў, фатаграфій «Мая малая Радзіма», выставы творчых работ.

          10. Стварэнне відэаролікаў «Прырода Пухаўшчыны»

          11. Экалагічны свята «Жадаю табе, зямля мая ...»

          II. Падпраект  «Традыцыі»

          «Дарма мы хочам выдумаць: выхаванне існуе столькі ж стагоддзяў, колькі існуе сам народ ...» (К. Д. Ушынскi)

          У вопыце нашых бацькоў і дзядоў закладзены збожжа такой мудрасці, што і ў наш час прарастуць і дадуць добрыя ўсходы.

          Мэта: На аснове ведаў нацыянальных традыцый, гульняў, прыкладнога мастацтва сфарміраваць у вучняў ўсвядомленае стаўленне да каштоўнасцяў нацыянальнай культуры.

          Асноўныя напрамкі рэалізацыі подпроекта:

          1. Цыкл інтэрактыўных мерапрыемстваў «Святыні беларускай зямлі», «Прыказкі i gрымаўкі — стварэннi народа», «Смачна есці».

          2. Каляндарна-абрадавыя святы: «Каляды», «Масленіца», «Гуканне вясны», «Багач».

          3. Конкурсы-інсцэніроўкі: «Беларуская народная казка», «Беларуская народная песня».

          4. Стварэнне і абарона прэзентацый «Калядныя» абрадавыя традыцыі беларуссаў».

          III. Падпраект  «Сем'янін»

          «Хатні ачаг павінен быць не месцам знаходжання, а месцам куды мы заўсёды вяртаемся» (А. Монтерлан)

Мэта: 1. Фарміраванне і развіццё адпаведных уменняў і навыкаў: клопат аб блізкіх, самаабслугоўваньне, правядзенне вольнага часу ў сям'і.

                    2. Фарміраванне патрэбы ў захаванні сямейных адносін і круга сямейных каштоўнасцяў, развіццё узаемапавагі і ўзаемаразумення ў сям'і.

          Асноўныя напрамкі рэалізацыі подпоекта:

          1. Святы «Бацька i маці ад бога ў хаце», «Мой родны дом».

          2. Школьны конкурс «Мой тата можа ўсё».

          3. Выстава кулінарных і кандытарскіх вырабаў «Матулiны рукі».

          4. Гульнёвая конкурсная праграма «Бабуліны пасядзелкі».

          5. Конкурс рухомых гульняў «Сямейны марафон».

          6. Школьныя святы, прысвечаныя Дню сям'і, Дня маці, Дню пажылых людзей.

          IV. Падпраект  «Здароўе»

          Рэалізуецца ў рамках інавацыйнага Рэспубліканскага праекта «Укараненне мадэлі фарміравання рухальнай культуры суб'ектаў адукацыйнай прасторы сельскай школы".

          Мэта: Фарміраванне ў вучняў імкнення да ўмацавання свайго здароўя і развіццю сваіх фізічных здольнасцяў.

          Асноўныя напрамкі рэалізацыі подпроекта

          1. Аб'яднанне вучняў у адпаведнасці з іх спартыўнымі інтарэсамі для сумесных заняткаў валейболам, футболам, лёгкай атлетыкай, настольным тэнісам.

          2. Правядзенне разнастайных спартыўных святаў і спаборніцтваў («Вясёлыя старты», «Мама, тата, я - спартыўная сям'я», «Снежная спартакіяда», «Малыя алімпійскія гульні» і інш.)

          3. Гульнёвая праграма «Сакрэты выхавання» (конкурс па асновах бяспекі жыццядзейнасці).

          4. Конкурс відэа-прэзентацый «Зрабі правільны выбар» (прафілактыка шкодных звычак).

          5. Ток-шоў «Пытанні, якія нас хвалююць» (8 - 11 класы).

          6. Конкурс для вучняў 5 - 7 класаў «Малюем здароўе».

          7. Гульнявая праграма для навучэнцаў 1 - 4 класаў "Загадкі доктара Небалiта».

          Этапы работы

          I. Падрыхтоўчы этап (жнівень 2020)

          1. Вызначэнне напрамкаў рэалізацыі праекта, стварэнне творчых груп па кожнаму напрамку.

          2. Забеспячэнне кадравага і матэрыяльна-тэхнічнага і інфармацыйнага суправаджэння праекта.

          3. Вывучэнне варыянтаў супрацоўніцтва з пазашкольнымі ўстановамі, здольнымі аказаць садзейнічанне ў рэалізацыі праекта.

          4. Зацвярджэнне праекта педагагічным саветам установы адукацыі.

         

          II. Праекціровачны этап

          1. Стварэнне мадэлі шостага школьнага дня з захаваннем санітарна-гігіенічных патрабаванняў.

          2. Правядзенне агульнашкольнага бацькоўскага сходу, азнаямленне бацькоўскай грамадскасці з утрыманнем праекта, арганізацыя ініцыятыўнай групы з ліку бацькоў.

          3. Афармленне стэнда для вучняў «Цікавая субота" (ці «У суботу разам»).

          4. Вызначэнне спосабаў ўнутранага кантролю за выкананнем праекта.

          5. Аналіз і ацэнка атрыманых вынікаў кантролю.

         

          III. Практычны этап (верасень 2020 - май 2021)

          1. Планаванне і правядзенне мерапрыемстваў у адпаведнасці з асноўнымі напрамкамі праекта.

          2. Правядзенне навучальнага семінара для настаўнікаў «Выкарыстанне інавацыйных методык у арганізацыі шостага школьнага дня".

          3. Прыцягненне бацькоў да актыўнага ўдзелу ў мерапрыемствах шостага школьнага дня.

          4. Узаемадзеянне з першаснай арганізацыяй БРСМ, прафсаюзным камітэтам СВК «Макараўцы», раённым установам і арганізацыям.

          5. Падрыхтоўка прэзентацый, видеоотчётов, размяшчэнне на школьным сайце інфармацыі пра найбольш цікавых формах актыўнай творчай дзейнасці вучняў у шосты школьны дзень, падрыхтоўка публікацый у «Бераставіцкай газеце», «Настаўніцкай газеце».

          6. Карэкцыя і рэгуляванне праекта, стымуляванне удзельнікаў. Арганізацыя абмену вопытам. Сістэматычная метадычная работа па тэме праекта.

          7. Арганізацыя маніторынгу ўзроўню выхаванасці і сацыялізацыі навучэнцаў. Разгляд пытання на педагагічным савеце, нарадзе пры дырэктару.

         

          IV. Абагульняюча-рэфлексіўны этап (май 2021 г.)

          1. Аналіз вынікаў рэалізацыі праекта і атрыманага вопыту.

          2. Анкетаванне вучняў і іх законных прадстаўнікоў па выяўленні ступені задаволенасці правядзеннем шостага школьнага дня.

          3. Абагульненне назапашанага вопыту, афармленне інфармацыйна-метадычнага бюлетэня па тэме праекта.

          4. Круглы стол з удзелам настаўнікаў, бацькоўскага і вучнёўскага актыву «Што даў праект сям'і і школе?»

          5. Падвядзенне вынікаў работы над праектам на педагагічным савеце.

          Чакаемыя вынікі:

    1. Прыцягненне максімальнай колькасці навучэнцаў да мерапрыемстваў у шосты школьны дзень.

          2. Зніжэнне ўзроўню супрацьпраўных учынкаў у падлеткавым асяроддзі.

          3. Павышэнне зацікаўленасці бацькоў у разумнай арганізацыі вольнага часу дзяцей, у супрацоўніцтве са школай.

          4. Засваенне вучнямі каштоўнасцей грамадства, у якім яны жывуць, павышэнне цікавасці да беларускай гісторыі, народнай культуры разуменні імі сапраўдных каштоўнасцяў.

          5. Зніжэнне ўзроўню захворвання вучняў, павышэнне іх рухальнай актыўнасці, фарміраванне культуры здароўя і негатыўнага стаўлення да шкодных і згубным звычкам, патрэбы быць здаровым.

          6. Асваенне педагогамі эфектыўных тэхналогій, інавацыйных методык выхавання, асноўных, у тым ліку, на прынцыпах народнай педагогікі.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.